Alle priser gjelder fra 01.01.2017

Industri og Næring


ONA - Hovedsikring mindre eller lik 125A ved 230V eller 80A ved 400V

Fastbeløp:3 575,00 kr/år
Energileddedd:45,03 øre/kWH

ONB/TONB - Hovedsikring større enn 125A ved 230V eller 80A ved 400V:

Fastbeløp:3 575,00 kr/år
Energileddedd:30,40 øre/kWH
0-50 kW:375,00 kr/kW/år
51–100 kW:362,50 kr/kW/år
101–200 kW:356,25 kr/kW/år
> 201 kW:350,00 kr/kW/år

Flexitariff

OUL – Flexitariff (el.kjel m/reserve)

Fastbeløp:3 575,00 kr/år
Energiledd:37,26 øre/kWHByggestrømskasse

Fastbeløp:5 000,00 kr/år
Energiledd:76,65 øre/kWH
Til- og frakobling:3 250,00 kr


Her kan du laste ned: