Byggestrømskasse i feltHallingdal kraftnett leier ut byggestrømskasser for bruk på byggeplasser. 


Byggestrømskasser bestilles i god tid, minimum 3 uker før oppsett.
Husk at gårds- og bruksnummer må oppgis ved bestilling. 
Bestilling av byggestrømskasser skal leveres skriftlig til Hallingdal kraftnett.

Byggestrømskasser kan benyttes i inntil ett år og blir normalt tatt ned ved permanent tilkobling.

Ved annen bruk av byggestrømskasser må oppsigelse meldes 14 dager før nedtaking.

Kostnadene ved leie av byggestrømskasse finner du her:

Ønsker å bestille byggestrøm? 

Logg deg inn i vår kundeportal. Der må du registrere e-post og passord.
Når dette er gjort, kan du registrere nye saker, herunder bestilling av byggestrøm.