Driftsmeldinger og feil

Kartet du ser under viser utkoblede punkt i tilnærmet sann tid (litt forsinkelse vil det være). Kartet viser alle pågående strømstanser. Dette gjelder planlagte og varslede utkoblinger og feil i nettet. Du kan også se dette på appen min strøm. Her vil du også kunne melde fra om feil. Grå sirkel: planlagte utkoblinger på grunn av vedlikehold og ettersyn. Rød sirkel: utfall grunnet feil (pågående strømstans)