Hallingdal Kraftnett AS er heleid av Vidju Holding AS som i sin tur eies av kommunene Hol, Ål, Gol, Nes, Flå og Hemsedal.

Vidju Holding AS er eid av:

 • Hol Kommune 29,9 %
 • Ål Kommune 24,9 %
 • Gol Kommune 21,9 %
 • Nesbyen Kommune 16,9 %
 • Flå Kommune 6 %
 • Hemsedal kommune 0,4%

Andre eierposisjoner:

 • Kittilsviken kraftverk AS 20%
 • Flå IT senter AS 50%
 • Torpomoen Drift AS 18%
 • Hallingdal Bioenergi 33,3%
 • REN AS 2,6%
 • Nettalliansen AS 2,1% 
 • ATB Nett AS 11%
 • Hallingdal Næringshage 15% 

Audun Grynning er konsernsjef i Vidju Holding AS. Nettsider for Vidju Holding AS lanseres i Q4 2022.

Eierforholds kart - Viser hvilken selskap som eier hvor mye prosent.

Samfunnsaktør/investor/lokal næringsutvikling


I tillegg er Vidju Holding AS deleier i en rekke andre selskap. Dette er aktiviteter der Vidju Holding AS har en rolle der vi ønsker å bidra til lokal næringsutvikling, fødselshjelper for lokale etableringer og arbeiodsplasser. Vi har utarbeidet en egen eierskapsmelding (PDF) som du finner her.