Meld fra når du flytter til eller fra en ny adresse. Bruk skjemaet under. Du kan også laste ned Bestilling og oppsigelse av nettleieavtalen (PDF) for utskrift.

NB! I tillegg til avtalen med nettselskapet må du gjøre en egen avtale med strømleverandøren.

Under finner du skjemaet som gjelder for privatkunder.


Flytte og endre avtale (privat)
Opplysninger om anlegget
Avsluttet kundeforhold
Ny kunde
Er du eier eller leietaker?
Jeg ønsker varsel om måleravlesning på:
Vil du legge inn en merknad?
Navn på innsender
* obligatorisk informasjon