Krav til installatør angående målepunkt

Hallingdal Kraftnett følger retningslinjer og krav til målermontasje/målepunkt ifølge REN-bladene 4000 – 4005.

Målersløyfe

Målersløyfen skal dimensjoneres etter gjeldende forskrift og norm. Det skal benyttes mangetrådig ledning (RK). Målersløyfen skal være oversiktlig forlagt med fargekode og ha tilstrekkelig lengde, slik at det er mulig å utføre kontrollmåling med strømtenger.

NB!
Der annet ikke er avtalt, skal målersløyfe kuttes og påsettes endehylser, ved ferdigstillelse av anlegget.