Trygg strøm

Alle ønsker å ha et trygt og godt hjem. Hvert år skjer det mange branner og ulykker på grunn av elektrisk strøm.

Det lokale eltilsyn (DLE) er en del av Hallingdal Kraftnett, og består av fire elsikkerhetsingeniører, som på en pålitelig og nøytral måte kontrollerer elsikkerhet med faste intervaller hos alle abonnenter.

Her kan du lese mer om jobben vi gjør for å forhindre farlige situasjoner i hjemmet, og hvordan du selv kan bidra til en tryggere hverdag.

Har du fått brev om tilsyn?

Henvend deg snarest mulig på tlf. 32 08 71 42 eller send mail til dle@hallingdal-kraftnett.no


Besøksadresse:

Torpomoen, 3579 Torpo

Direkte Mail: dle@hallingdal-kraftnett.no

Telefon: 32 08 71 42


Vil du se eksempler på når det har gått galt?