Et klart skille mellom monopolregulert og konkurranseorientert virksomhet, er en av forutsetningene for å nå målet om et effektivt kraftmarked. Dette betyr at nettselskapet ikke skal påvirke konkurransen mellom ulike kraftleverandører (også kalt strømleverandører), samt ditt valg av kraftleverandør.

Som kunde må du inngå avtale med en kraftleverandør, samt en nettleieavtale med det lokale nettselskapet. For ytterligere opplysninger om kraftleverandører se Konkurransetilsynet og Konkurransetilsynets kraftprisoversikt.

Dersom du ønsker å bytte kraftleverandør, tar du kontakt med den nye kraftleverandøren du ønsker å inngå avtale med. Din nye leverandør vil informere din nåværende kraftleverandør og netteier om leverandørskifte. Ca. tre uker senere vil byttet skje og du vil motta strøm fra din nye leverandør.

Vær oppmerksom på at leverandørskifte ikke blir gjennomført hvis måleravlesning fra kunden uteblir. Det behøves ikke ved automatisk måleravlesning (AMS).

Det koster ingenting å skifte kraftleverandør, og du kan skifte så ofte du måtte ønske. Kontakt din kraftleverandør for eventuell bindingstid på eksisterende avtale og om det påløper bruddgebyr.

Leveringsplikt

Kunder uten avtale med ordinær kraftleverandør vil få midlertidig kraftlevering fra HKN i henhold til energilovens § 3-3 om nettselskapets leveringsplikt.