Leder for digital utvikling

Bli med oss på vår elektrifiseringsreise i Ringerike, Hallingdal og Numedal! Nye Føie AS har mer enn 60 000 kunder og er resultatet av fusjonen mellom Føie, Hallingdal Kraftnett. Dette er en unik mulighet i et selskap som er i en spennende utviklingsfase, og nå ser vi etter ny leder for digital utvikling.

Hva vi kan tilby deg

* Støttende og trivelige kollegaer og et kompetent team som ønsker å gjøre en forskjell

* En jobb med mening som bidrar til det grønne skiftet

* Hybrid arbeidsplass, fleksitid og et genuint ønske om at du skal ha work-life-balance

* Arbeidssted på Geilo, Ål, Gol, Nesbyen, Hønefoss og Rødberg, alt ettersom hva som passer best for deg

* Konkurransedyktige betingelser

* Utvikling av din kompetanse, blant annet gjennom vårt lederutviklingsprogram

* Et godt sosialt arbeidsmiljø

Hvem er du?

Vi ser etter en engasjert og fremtidsrettet leder som inspirerer og motiverer. Leder for teknologi og digital utvikling vil være en sentral del av vår ledergruppe, og du vil aktivt bidra til utviklingen av langsiktige strategiske planer. Du vil sørge for at digitale løsninger og ny teknologi blir utnyttet effektivt for å drive selskapet fremover. Rollen rapporterer til daglig leder, og du får personalansvar for dyktige og engasjerte medarbeidere.

Som Leder for digital utvikling vil du være en nøkkelspiller i vår ledergruppe, hvor du aktivt vil bidra i utviklingen av selskapets strategiske handlingsplan. Du vil sørge for at innovasjon og ny teknologi blir utnyttet effektivt for å drive selskapet fremover. Rollen rapporterer til daglig leder.

Vi ønsker oss at du har interesse for, og gjerne kunnskap om, IT og digitalisering i kraftbransjen. Aller helst kjenner du til reguleringene av nettvirksomhet, men det viktigste er at du er interessert i å lære deg dette og hva det betyr for IT, OT og digitalisering av fremtidens nettselskaper. Du har erfaring og kunnskap om virksomhetsarkitektur, tjenestemodeller (XaaS) og vet hva som skal til for å sørge for god, sikker og stabil IT-drift.

Vi har ambisjoner om å være et av Norges ledende nettselskap, og vi skal jobbe for å ha effektive prosesser hvor riktig systemstøtte er helt avgjørende. Du vil få ansvaret for kartlegging og utvikling av kjerneprosesser i tett samarbeid med organisasjonen for å øke effektiviteten og sikre vår digitaliseringstakt. Vi ønsker å ta i bruk ny teknologi og ikke minst data for å ha det best mulige beslutningsunderlaget i drift- og utbyggingsprosjekter. Du er en pådriver for å identifisere, teste og ta i bruk nye metoder og teknologier, som bruk av data, KI og lignende. Du blir en pådriver for å løfte den digitale forståelsen i organisasjonen, og vil fungere som en katalysator for å akselereres den digitale transformasjonen Føie skal igjennom de neste årene.

Vi ser for oss at du har ledererfaring, og at du har jobbet med IT, OT, virksomhetsarkitektur og/eller prosessforbedring i minst 5 år. Hvis du i tillegg har en sterk interesse for teknologi og innovasjon, og lidenskap for å utvikle både mennesker og prosesser, da er du den vi ser etter.

Nysgjerrig? Eventuelle spørsmål om stillingen kan rettes til Visindi AS ved Rune Hope, tlf. 450 75 000 eller Håvard Nærland, tlf. 482 066 20. Søknad med CV sendes innen 18.08.2024 via www.visindi.no.

Nye Føie AS er et framoverlent nettselskap som har ansvaret for strømnettet i Ringerike, Hole, Flå, Nesbyen, Gol, Ål, Hol og Nore kommune. Selskapet er et resultat av en sammenslåing av Hallingdal Kraftnett AS og «gamle» Føie AS som vil fullføres i løpet av 2024. Elektrifiseringen av Norge er avhengig av et robust strømnett. Føie AS utfører dette svært viktige samfunnsoppdrag på vegne av våre eiere og innbyggere. Det nye nettselskapet omsetter for nærmere en halv milliard kroner og vil ha mer enn 60 000 kunder som årlig forbruker omtrent 1,2 TWh. Det nye nettselskapet vil ha mer enn 100 ansatte og avdelinger på Geilo, Ål, Gol, Nesbyen, Hønefoss og Rødberg.