Fibertilkobling fra HKN

HKN tilbyr tilkobling på nettet med fiberoptiske kabler. Det betyr kort sagt rask surfing på Internett.

Breibandsutbygging er Hallingdal kraftnett sitt bidrag til å utvikle tele-infrastrukturen i Hallingdal. Vi bygger ut i form av fiberkabel og trådløst samband. Breibandsnettet vil inngå i "hovedveinettet" i Hallingdal med stor kapasitet for kommunikasjon lokalt i Hallingdal og videre ut av regionen.

Fiberutbygging er investering i samfunnskritisk infrastruktur for en moderne kunnskapsnasjon.
Hallingdal kraftnett sin kjernevirksomhet innen breiband er bygging, drift og vedlikehold av nettet, samt feilretting og vakthold. Bygging og drift av breibandsnett er nært beslektet med kjernevirksomheten til Hallingdal kraftnett. Man benytter naturlige synergier som f.eks. føringsveger.

Frem til nå har HKN ikke levert breibandstjenester (internett, IP-telefoni, e-post-tjenester, TV) til deg som privatkunde, unntatt i Flå.  
Som et ledd i fremtidig satsing planlegger HKN videreutvikling av fibernettet slik at også du som kunde kan få høyhastighets fibertilknytning i din husstand eller hytte i vårt område.

Eierne har pålagt selskapet å bidra til lokal næringsutvikling samt å drive «beslektet virksomhet».

Relaterte artikler