Priser

PRISER BREIBAND

Tilkobling privat
Innenfor 150m fra tilkoblingspunkt: 7 900,00 kr (eks grøftegraving)
Hytter: Basert på faktiske kostnader.

 

Tilkobling bedrift
Innenfor 500m fra tilkoblingspunkt: 15 000,00 kr (eks grøftegraving)

For lengre avstander blir det gitt individuelle tilbud. Anleggsbidrag er fritatt mva.

Relaterte artikler