Priser

Alle priser gjelder fra 01.01.2017

INDUSTRI OG NÆRING

ONA - Hovedsikring mindre eller lik 125A ved 230V eller 80A ved 400V

Fastbeløp: 3 575,00 kr/år
Energileddedd:   45,03 øre/kWH

 

ONB/TONB - Hovedsikring større enn 125A ved 230V eller 80A ved 400V:

Fastbeløp: 3 575,00 kr/år
Energileddedd: 30,40 øre/kWH
 0-50 kW: 375,00 kr/kW/år
 51–100 kW: 362,50 kr/kW/år
 101–200 kW: 356,25 kr/kW/år
 > 201 kW: 350,00 kr/kW/år

 

Flexitariff
OUL – Flexitariff (el.kjel m/reserve)

Fastbeløp: 3 575,00 kr/år
Energiledd:       37,26 øre/kWHByggestrømskasse

Fastbeløp: 5 000,00 kr/år
Energiledd: 76,65 øre/kWH
Til- og frakobling:   3 250,00 kr

 

Her kan du laste ned priser nettleie fra 01.01.2016 for utskrift. 

Her kan du laste ned
 priser nettleie fra 01.01.2017 for utskrift.  

Relaterte artikler