Frost - is og snø - kan bli en utfordring

Ising på linjene, sammen med vindbelastninger, kan ha betydelige konsekvenser for driften av det elektriske nettet. Ising oppstår ikke ofte med ødeleggende kraft, men når det dannes is over større områder, vil den kunne bli en betydelig risiko for forsyningssikkerheten.
Det er når været raskt skifter mellom kulde - mildvær og snø at is kan dannes på linjene. Is veier tungt og bidrar til belastning på linjene. Dette kan igjen medføre at strømførende linjer kommer for nært til bakken.
I ytterste konsekvens kan belastningen få stolper til å knekke.


I Hallingdal Kraftnett gjennomfører vi jevnlige befaringer av utsatte områder for å fjerne is fra linjene.
Til dette arbeidet bruker vi spesialutstyr.


Det er viktig at du melder fra til selskapet om du oppdager isbelagte linjer som går nært til bakken.  
 

Relaterte artikler