Kiting nær høyspentlinjer er livsfarlig

Kitesesongen står for tur og denne populære sporten trekker flere og flere til fjells.

Hallingdal Kraftnett har på vegen opp mot Ørtertoppen satt opp flere fareskilt for å advare mot den risiko det er å kite for nær høyspentlinjer.
Vi har opplevd flere tilfeller hvor kitere har vært faretruende nær å miste livet i ulykker hvor kiten kommer i kontakt med strømførende linjer.

Erfaringsmessig har de som gjennomgår grundig opplæring i kiting også fått opplysning om farene forbundet med å komme for nær høyspentlinjer.
Hallingdal Kraftnett oppfordrer derfor kitere til å gjennomføre opplæring og få med seg denne viktige informasjonen.

Når en skjerm kommer i kontakt med en høyspentlinje oppstår gjerne en kortslutning med påfølgende lysglimt. Noen ungdommer vi har hatt kontakt med i etterkant av slike hendelser ønsker gjerne ikke å vedkjenne seg at de har forårsaket kontakt med linjen. I slike tilfeller er Hallingdal Kraftnett ikke opptatt av skyld! Viktigheten av å komme seg til legevakt umiddelbart kan være et spørsmål om liv eller død.
        
            Er uhellet ute - kontakt umiddelbart legevakt - deretter Hallingdal Kraftnett!


Kos dere til fjells - og ikke kite nær høyspentlinjer!   

Relaterte artikler