Strøm til fjells

DET KREVER GOD planlegging å legge opp strøm til et nytt hyttefelt. Etter tre måneder med grøftegraving, rørlegging og trekking av kabler, er det klart for å sette selve trafoen på plass. For Fredrik Garnås og Kåre Peder Rasmushaugen fra Hallingdal kraftnett (avdeling Nes) er dette som en rutinejobb å regne, men ikke desto mindre står sikkerheten i høysetet.

DET ER STORE fjellområder i Hallingdal og Solheimsstølan like ovenfor Gulsvik er ett av dem. Dette er et hyttefelt som på sikt vil romme 150 enheter, og det vil derfor være en kontinuerlig utvikling fremover med tanke på tilrettelegging av strøm. Men mye av jobben er allerede gjort; med en kombinasjon av muskelkraft, presisjonsarbeid og litt Petter Smart løsninger.

RUNDT 3 KILOMETER unna hyttefeltet går Skarsdalslinja. Her fant Hallingdal kraftnett seg frem til ett punkt som passet i høyde med feltet. En entreprenør stod for gravingen av kabeltrasse og la rørene. Hallingdal kraftnett sørget for trekking av kablene. Kort fortalt starter man da med rundballetråd som støvsuges gjennom røret, før man drar gjennom vaier og tilslutt bruker en vinsj på selve høyspentkabelen. Det som nok tar mest tid er nok selve høyspentkabelskjøtingen. Opptil to mann må til for å få jobben gjort, og det kreves en hel dags arbeid på hver skjøt.

DENNE DAGEN ER det selve trafoen som skal heises ned i et såkalt trafohus. Trafo er en dagligdags forkortelse av ordet transformator, og er en maskin som overfører elektrisk energi fra et spenningsnivå til flere andre spenningsnivåer. Denne trafoen veier ett tonn og skal dele ut strøm til rundt 5-6 hytter. Fredrik holder tunga rett i munnen når Kåre Peder, med erfaren hånd, fører trafoen over bakkenivå med heisekran. Det gjelder å treffe 100% på første forøk, og Fredrik står på halvdelen av taket som ikke har blitt løftet vekk med skjerpet blikk. Ett par timer senere er jobben gjort og om en liten uke er det strøm i lampa som skal avsløre påskens krimgåte.

Nina Aamot  

Relaterte artikler