Under finner du en samling med våres ofte stilte spørsmål:

Jeg skal bestille/si opp nettleie. Hva gjør jeg?

Dette kan du gjøre ved å fylle ut skjemaet linket til under. Velg om du er bedriftskunde eller privatkunde. Du kan også logge deg inn på Min Side og melde flytting der,
eller du kan kontakte oss på kundesenteret, tlf. 32 08 71 00.

Nytt kundeforhold: Husk at du må sørge for å bestille strøm i tillegg.

Flytte og endre avtale (Privat)

Flytte og endre avtale(bedrift)

Hvordan bestille strøm/bytte strømleverandør?

For å få konkurranse i strømmarkedet har myndighetene bestemt at strømleveransen er delt i to. Kundene må derfor inngå avtale med en strømleverandør, samt en nettleieavtale med det lokale nettselskapet.


De fleste strømleverandørene tilbyr ulike typer avtaler, og du må selv finne frem til en leverandør som passer ditt behov.


Ønsker du å bytte strømleverandør, tar du kontakt med leverandøren du ønsker å bytte til. De vil da sende melding om byttet til HKN.


Finn din strømleverandør på Konkurransetilsynets sider.


HKN er lovpålagt å levere strøm etter den såkalte leveringsplikten, hvis det skulle vise seg at du ikke har noen strømleverandør. Dette er en midlertidig ordning og prisene er noe høyere.

Hvor finner jeg mitt målepunktID?

På fakturaens bakside eller i velkomstbrevet fra oss står det opplysninger om målerpunktID, målernummer og anleggsopplysninger.


Du finner dem også på Min Side under Produktoversikt.

Hvorfor og når må jeg lese av måleren?

Måleravlesningen er grunnlaget for at du får en korrekt faktura. Leser du ikke av måleren din, har HKN rett til å fastsette forbruket skjønnsmessig.

Alle som ikke får måleren avlest automatisk, mottar en påminnelse om avlesning den første i hvert kvartal.


Måleravlesning kan registreres på Min Side og på gratis grønt nr. 800 80 885. Man kan også svare på tilsendt SMS, sende inn avlesningskort eller kontakte kundesenteret på tlf. 32 08 71 00.


Dersom man har måler med to telleverk, merket Totalforbruk og Overforbruk, er det bare telleverket for Totalforbruk som skal avleses.


Les av ved første anledning hvis du har mulighet på avlesningsdato. På den måten får netteieren tilnærmet korrekte opplysninger om ditt forbruk til grunnlag for fakturering.

Hva er antatt årsforbruk på mitt anlegg?

Det antatte årsforbruket er basert på historisk forbruk på anlegget. Dette finner du på Min Side og på fakturaens bakside. Ved større endringer i forbruket, vennligst kontakt Kundesenteret for korrigering.

Hvorfor får jeg to fakturaer?

Du får en faktura fra din strømleverandør og en nettleiefaktura fra HKN. Hos førstnevnte betaler du for selve strømmen og HKN for transporten av den.

Jeg har en annen strømleverandør, hvorfor får jeg da faktura fra Hallingdal Kraftnett?

HKN er netteier i Hallingdal og det er vi som transporterer strømmen hjem til deg. Det er ikke mulig å skifte nettselskap, men man står fritt til å velge hvilken strømleverandør man vil ha. Fakturaen du får fra HKN er nettleie (transport av strøm).

Hvordan oppdager jeg jordfeil?

Hvordan oppdager jeg jordfeil?
Dersom du har installert jordfeilvarsling og denne utløses, er det stor sannsynlighet for at feilen tilhører ditt anlegg. Du har da ansvar for at feilen blir rettet. Dersom ikke anlegget blir koplet ut umiddelbart, bør du være forsiktig med alt elektrisk utstyr inntil feilen er utbedret.
Hvis du opplever å få støt ved berøring av elektrisk utstyr eller anleggsdeler, skal du kontakte elektroinstallatør for kontroll av anlegget. HKN tar over dersom eget anlegg blir funnet i orden. Ring til lege dersom støtet oppleves som alvorlig.


Hvordan oppstår jordfeil?
Det kan oppstå jordfeil i varmtvannsbereder, vaskemaskin, varmekabler eller ved spikergjennomslag på ledninger. Slike feil er vanskelig å lokalisere, og den kan gi utslag hos alle som er tilkoblet samme transformatorstasjon. Jordfeilen kan i praksis befinne seg enten på ditt nett, dine naboers anlegg eller på HKNs distribusjonsnett.


Hva gjør jeg?
Som huseier bør du gjøre deg kjent med hvilke type varsler som er installert i din bolig, samt vite omtrent hvor gamle disse er.
Installatør skal kontaktes ved jordfeil.
Når det er konstatert at feilen ikke er i eget anlegg, kontakter installatøren HKN. Vi lokaliserer da jordfeilen og pålegger utbedring på lokaliseringspunkt.


Hvem har ansvaret?

Forenklet kan man si at det er du som huseier som er ansvarlig for det elektriske anlegget i ditt eget hus.


NB: Arbeid med elektriske anlegg må utføres av fagpersonell fra en autorisert elektroinstallatør.

Når kan jeg få kompensasjon?

Blir du uten strøm i mer enn 12 sammenhengende timer, har du etter søknad rett til kompensasjon fra HKN. Hvis strømmen kommer tilbake i perioder på mindre enn to timer, blir strømbruddet regnet som sammenhengende. Ordningen er iht. forskriftene og gjelder alle nettkunder. Fritidsboliger kan ikke kreve mer enn forventet årlig nettleie.

Hvordan åpne HAN-porten på måleren?

Hvordan få åpnet HAN-porten på din måler:

For private: Logg deg inn på min side for åpning eller stenging av HAN-port. Endringen må bekreftes med BankID

For virksomheter: Det må fylles ut samtykkeerklæring. Det kan du gjøre her