Ønsker du en spennende lederrolle hos en viktig samfunnsaktør med store ambisjoner?

I en tid med økende behov for pålitelig og sikker strømforsyning ser vi frem til at nettselskapene Føie og Hallingdal Kraftnett skal jobbe sammen om å levere gode tjenester til kundene våre. Det er besluttet at det nye felles navnet på selskapet blir Føie. Vi er i en spennende fase og søker derfor etter en leder for økonomi til vårt nyfusjonerte selskap.

Vår nye leder for økonomi er strategisk og resultatorientert. Du skal lede vårt økonomiteam og bidra til videre vekst og ha ansvar for økonomisk planlegging, budsjettering, rapportering og finansiell analyse. Som leder for økonomi vil du være en nøkkelressurs i å sikre effektiv ressursutnyttelse og økonomisk stabilitet.

Vi ser etter deg som har relevant høyere utdanning innen økonomi, finans, regnskap og/eller revisjon. Du har sterke analytiske ferdigheter og kommersiell forståelse. Videre evner du å kommunisere komplekse økonomiske sammenhenger på en forståelig måte.

Nysgjerrig? Kontakt Visindi ved Christian Heiberg tlf. 992 98 574, Anna Camilla Øynes tlf. 414 73 696 eller Andreas Ugland Virik tlf. 930 04 949. Alle henvendelser behandles konfidensielt, også overfor oppdragsgiver i innledende fase dersom det er ønskelig. Søknad og CV sendes snarest.

Nye Føie AS er et framoverlent nettselskap som har ansvaret for strømnettet i Ringerike, Hole, Flå, Nesbyen, Gol, Ål, Hol og Nore kommune. Selskapet er et resultat av en sammenslåing av Hallingdal Kraftnett AS og gamle Føie AS som vil fullføres i løpet av 2024. Elektrifiseringen av Norge er avhengig av et robust strømnett. Føie AS utfører dette svært viktige samfunnsoppdrag på vegne av våre eiere og innbyggere. Det nye nettselskapet omsetter for nærmere en halv milliard kroner og vil ha mer enn 60 000 kunder som årlig forbruker omtrent 1,2 TWh. Det nye nettselskapet vil ha mer enn 100 ansatte og avdelinger på Geilo, Ål, Gol, Nesbyen, Hønefoss og Rødberg.