Om Hallingdal Kraftnett

Hallingdal Kraftnett AS (HKN) forsyner alle kunder i kommunene Hol, Ål, Gol, Nes og Flå med strøm.

Vi utvikler, drifter og vedlikeholder et strømnett som dekker om lag 1/3 av Buskerud fylke (over 5000 km2). Konsesjonsområdet strekker seg over 150 km fra Krøderen i syd - til Finse i vest. Våre ansatte er i beredskap hele døgnet for å sikre deg en trygg og stabil strømforsyning.

Hallingdal Kraftnett AS ble stiftet som et eget aksjeselskap i 1995, og eies i sin helhet av kommunene i Hallingdal gjennom sitt eierskap i Vidju Holding AS. Vi er stolte over å bidra til samfunnsutviklingen i Hallingdal og legge til rette for verdiskaping i regionen.

Selskapet har omlag 70 ansatte. Hovedkontoret ligger i Hol Kommune, hvor både kontor og montøravdeling er plassert på Geilo. Vi har også avdelinger i Ål, Gol og Nesbyen. Avdeling Gol har, i tillegg til montøravdeling, også en utvidet teknisk stab. DLE (Det Lokale Eltilsyn) er en del av vår virksomhet og er lokalisert på Torpomoen.

Viktig samfunnsaktør


Vi ønsker å utvikle og forbedre infrastrukturen for deg som bor i Hallingdal, og vi er stolte av å være blant de mest effektive og veldrevne nettselskap i Norge.