Hvordan blir jeg plusskunde?

En plusskunde er en strømkunde som under hele eller deler av året produserer mer strøm enn kunden selv forbruker, gjennom f.eks. solcellepanel på boligen.

NB: Ta kontakt med oss for å få beregnet hvor stor kapasitet det er ut fra din bolig/ditt tilknytningspunkt før du bestiller anlegget.

For å blir plusskunde kan du kontakt oss som hjelper deg videre i prosessen.