Nettleie fra 1. januar 2023 

Hallingdal Kraftnett AS kan fra 1.januar 2023 redusere nettleien på grunn av såkalte flaskehalsinntekter som Statnett får på grunn av prisforskjeller i Norge og utlandet. Når vi transporterer strøm i nettet, forsvinner noe på veien. Dette kalles nettap. Flaskehalsinntektene fra Statnett er øremerket disse tapskostnadene (som er ekstremt høye på grunn av at nettselskapet betaler spot pris for dette tapet). Det er simpelthen de fysiske lovene som bestemmer dette. Normalt forsvinner rundt 6% av energien som transporteres i strømnettet fra produsent/kraftverk til deg som kunde.

Kompensasjonsordning for høye strømpriser

Nettselskapene i Norge har fått oppdraget med å utbetale regjeringens kompensasjon for høye strømpriser. Dette vil du se på din faktura fra oss. Les mer om Kompensasjonsordning for høye strømpriser - NVE.