Slik foregår en saksgang på El-tilsyn


Sakkyndig / DLE saksgang

Varsel om tilsyn med frist

1. brev blir sendt ut.

Påminnelse om tilsyn med frist

Hvis det ikke blir gitt tilbakemelding på 1. brev, sendes en påminnelse ut.

+7 dager

Purring 2 med frist

Nytt brev om påminnelse sendes ut.

+7 dager

Tilsyn utføres

Tilsynet tas på plassen, helst med eier eller bruker, dette pga informasjonen som gis ut er en viktig del av tilsynet.

+7 dager

Forhåndsvarsel

Forhåndsvarsel sendes ut hvis det er funn som blir notert i en rapport, her har eier mulighet til å eventuelt klage hvis det er noe han ikke er enig i.

+21 dager

Vedtak

Når Vedtaket blir sendt ut, så er dette et endelig vedtak som ikke kan klages på.

+21 dager

DLE saksgang

Påminnelse vedtak

Hvis ikke rapporten kommer inn iløpet av fristen, sendes påminnelse

+60 dager

Purring vedtak

Om ikke rapporten er i hende etter påmindelse sendes purring ut.

+28 dager

Avsluttet med heftelse

Saken kan avsluttes med heftelse hvis det eventuelt er dokumentasjonsmangel (Forsikringsselskap kan etterspørre dokumentasjon ved eventuell skade, kan gi avkortning på forsikring) eller ved salg av bolig blir dokumentasjon etterspurt (dette kan ha invirkning på takst av anlegget)

+28 dager

Bistand DSB

DLE kan be DSB om bistand for å avslutte en sak (DSB har myndighet til å gi dagmulkt hvis ikke rapporten blir rettet)

Gå til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap


*Kontakt oss på DLE om du har spørsmål om saksbehandling i forbindelse med kontroller. Saksgangen baserer seg på Forvaltningsloven - Lovdata og etter DSB sine anbefalinger