Det er stadig flere som ser fordelene av å produsere egen strøm. Den vanligste produksjonskilden for privatpersoner er et solcelleanlegg som omdanner solenergi til elektrisk energi. 

For å kunne selge overskuddsstrømmen tilbake til strømleverandøren, må du først bli en Plusskunde. 

Dette gjør du for å bli Plusskunde:

  1. Start med å kontakte en godkjent elektroinstallatør eller en leverandør av solceller for å finne ut om huset eller hytta i det hele tatt kan brukes til solenergiproduksjon. Installatør tar kontakt med nettselskapet for å kartlegge kapasiteten i nettet.
  2. Forhør deg med kommunen din om du kanskje må ha tillatelse til å installere solcelleanlegg.
  3. Produksjonsanlegg er meldepliktige. Installatøren må melde det nye anlegget inn til oss, og vi må godkjenne installasjonsmeldingen før det kan settes i drift. I denne godkjenningen sjekker vi om anlegget ditt oppfyller de tekniske kravene for å bli plusskunde.
  4. Nettselskapet vurderer om tilknytningen krever forsterkninger i nettet. Om nettet må forsterkes, estimerer vi tid og eventuelle kostnader (anleggsbidrag) før anlegget kan tilknyttes.
  5. Når anlegget tas i bruk, aksepterer du som kunde de til enhver tid gjeldende tilleggsvilkårene for plusskunder.

Du kan selge overskuddsstrømmen
Hvor mye strøm du produserer kommer an på solforholdene der du bor. I perioder med mye sol er det stor sannsynlighet for at du produserer mer strøm enn du bruker – og da kan du selge den tilbake til strømleverandøren din. Du må selv kontakte en strømleverandør for avtale om salg av overskuddsstrøm.

For å selge overskuddsstrøm forutsetter det at du har installert en ny strømmåler, en AMS-måler.