Hallingdal Kraftnett AS ser det som viktig å kunne bidra med midler til både idrett og kultur i Hallingdal.

Ved å være sponsor kan HKN få gjort seg ennå mer synlig, og ikke minst vise at vi også er opptatt av andre saker enn å føre fram strøm – saker som gir positive ringvirkninger i lokalsamfunnet.

De største sponsorprosjektene våre driver vi sammen med Regionrådet. Hallingdal Fotballklubb blir sponset gjennom dette prosjektet. Det blir også de såkalte Hallingambassadørene, som består av unge idrettsutøvere/kulturutøvere fra dalen.

I tillegg til dette har HKN midler som går direkte ut til ulike lag, organisasjoner, enkeltutøvere innen både idrett og kultur. Det er en forutsetningen at man er lokalt forankret i Hallingdal.

Tildelingen skjer etter søknad på epost til firmapost@hallingdal-kraftnett.no.