Stabil kraftforsyning

Publisert av daytwo

14.03.20, kl 01:32

Stabil kraftforsyning er grunnleggende for at samfunnet skal fungere. Dette gjelder ikke minst i en slik situasjon man ser nå.


Hallingdal Kraftnett har ansvaret for kraftforsyninga i fem av de seks Hallingdalskommunene og vi gjør det vi kan for at nettet skal fungere stabilt, uansett vær og vind, og selv om det oppstår kriser som man ser nå. HKN har også ansvaret for et omfattende bredbåndsnett, noe som også er svært viktig for folk.

HKN har satt i verk en rekke tiltak i forbindelse med coronasituasjonen.

Så langt har ikke HKN sine folk fått påvist coronasmitte, men vi er forberedt på at viruset også treffer oss. For oss er det avgjørende viktig at vi har tilgang på nok mannskap til å dekke vaktberedskap og foreta feilretting. Vi har derfor gjort en lang rekke tiltak for at vi ikke skal eksponere oss for viruset.

Det vil nok oppstå feil i nettet også i den tiden vi har foran oss, og vi vil foreta feilretting så raskt vi kan, men folk må påregne noe lengre feilrettingstid enn normalt. Områder med viktige funksjoner vil blir prioritert og nederst på lista kommer hytteområdene.

Det er svært viktig å unngå at vi blir påført unødvendige feil! Vi tenker da på feil som oppstår når f.eks. ei skogsmaskin kommer i kontakt med ei høgspentlinje eller ei gravemaskin graver over en kabel. Dette gjelder både private og firma. Vi ber innstendig om at disse holde seg langt borte fra linjer og kabler og er ekstra nøye med å be om påvisning.


Våre lokaler vil bli stengt for fysiske besøk. Vi oppfordrer også våre kunder om å unngå fysisk kontakt med våre ansatte/montører i arbeidssammenheng.


Hallingdal Kraftnett og øvrige nettselskap i Norge har iverksatt en rekke tiltak for å kunne opprettholde trygg kraftforsyning i en situasjon hvor tilgang på elektrisitet vil være kritisk viktig for hele befolkningen. Se informasjon om dette på bransjeorganisasjonen Energi Norges nettsider.