Anleggsbidrag er det du må betale for å bli knyttet til strømnettet. Anleggsbidrag er et engangsbeløp som Hallingdal kraftnett krever inn fra en kunde for å dekke hele eller deler av kostnaden ved tilknytning til nettet.

Anleggsbidrag blir individuelt beregnet ved:

  • Tilknytning av et nytt anlegg
  • Forsterkning av eksisterende anlegg
  • Økning i overbelastningsvern

Hallingdal Kraftnett blir eier av anlegget og anleggsbidrag faktureres uten mva.

Vil du vite mer om anleggsbidrag? Les mer her: