Hallingdal-kraftnett.no er utviklet etter forskrift for univerell utforming av IKT.

Vi har mange målgrupper og brukere som skal ha like muligheter til

tjenester og informasjon på nettsidene, uavhengig av brukerens

funksjon.

Tilbakemeldinger

Vi ønsker tilbakemeldinger. Ser du mulighet for forbedring?