Økning av inntak/større sikring


Dette vil utløse et anleggsbidrag som blir beregnet individuelt. Avhengig av størrelsen på nytt inntak, kan det også utløse forsterkninger i nettet. Kontakt oss for nærmere informasjon.

Stikkledning - luftkabel til jordkabel

Dersom kunden bekoster grøft (50 cm dyp), dekker vi ny kabel og arbeid samt riving av eksisterende anlegg.
Det tas forbehold i de tilfeller det er fellesføring med Telenor.
For endring, kontakt Hallingdal kraftnett.


Flytting av stolper og luftspenn


For lavspenningsanlegg kan dette gjøres for tiltakshavers regning.
For høyspenningsanlegg gjøres dette helt unntaksvis.
Ta kontakt med oss
for nærmere informasjon.

Sammenslåing av anlegg


Sammenslåing av abonnement kan gjøres innenfor samme gårds- og bruksnummer. Det må etableres ett målepunkt, og anlegget bak dette målepunktet blir da kundens eiendom og ansvar.


Andre endringer

For andre type endringer, ta kontakt med oss: