Avdelingskontorer

Avd. Nes/Flå   
Adresse: Steinmogutu 72, 3540 Nesbyen
Avdelingsleder: Ragnar Øye
E-post: ragnar.oye[@]hallingdal-kraftnett.no
Telefon: 32 08 71 75 
 

Avd. Gol          
Adresse: Klemmavegen 18, 3550 Gol
Avdelingsleder: Arne Inge Øyum
E-post: arne.oyum[@]hallingdal-kraftnett.no
Telefon: 32 08 71 70
 

Avd. Ål
Adresse: Ylivegen 32, 3570 Ål
Avdelingsleder: Kåre Magnetun
E-post: kare.magnetun[@]hallingdal-kraftnett.no
Telefon: 32 08 71 38
 

Avd. Hol         
Adresse: Lienvegen 41, 3580 Geilo
Avdelingsleder: Glenn Roar Skarsgard
E-post: glenn.skarsgard[@]hallingdal-kraftnett.no
 
Telefon: 32 08 71 20

Relaterte artikler