Vilkår for tilknytning næring

Nettselskapet har som hovedregel plikt til å gi alle tilgang til nettet (tilknytningsplikt). Levering av elektrisk kraft forutsetter at det foreligger en avtale om nettleie mellom kunden og nettselskapet på stedet.

Nettleie

Bruk av distribusjonsnettet til uttak av kraft reguleres av standard nettleieavtale mellom nettselskapet og bruker (nettkunde).

Ansvarsforholdet mellom nettselskapet og nettkunder er beskrevet i standard nettleieavtale. De samme prinsipper gjelder så langt de passer også for forhold som reguleres i standard tilknytningsvilkår. For å få en fyldigere forståelse av ansvarsforholdet, henvises det til standard nettleieavtale

HAN-port

Det må fylles ut samtykkeerklæring. Denne sendes kundesenter@hallingdal-kraftnett.no