Våre artikler

04.04.2024

Fusjon

25.12.2023

Pressemelding: Vidju og Ringerikskraft fusjonerer nettselskapene

Vidju og Ringerikskraft har inngått en endelig avtale om å fusjonere nettselskapene Hallingdal
Kraftnett og Føie fra 1.1.2024.
25.10.2023

Etterdønningar etter "Hans"

Etterdønningar etter "Hans"
09.06.2023

Vidju vinner årets innovasjonspris

Vidju vinner årets innovasjonspris
11.05.2023 / Pressemelding

Pressemelding: Vidju og Ringerikskraft inngår intensjonsavtale om å fusjonere nettselskap

Energikonsernene Vidju og Ringerikskraft har signert intensjonsavtale om å fusjonere nettselskapene Føie og Hallingdal Kraftnett.
25.10.2022

Hvorfor er strømprisen så høy?

Vi ønsker å gi våre nettkunder en bedre forståelse av energimarkedet, og årsaken til de økte strømprisene mange opplever.
05.02.2021

Ny selskapsstruktur

Hallingdal Kraftnett har etablert konsern på grunn av nye regler om selskapsmessig og funksjonelt skille for nettselskaper. Nettvirksomhet er et monopol, og fra nyttår kan ikke et nettselskap drive annen virksomhet. Hallingdal Kraftnett har derfor overført...
19.11.2020

Sikrer forsyningen med ny teknologi

I høstutgaven av Vår Energi kan du lese at Hallingdal Kraftnett tar i bruk stadig nye hjelpemidler for å sikre strømforsyningen. I tillegg har selskapet hatt rekordstor aktivitet på fiberutbygging de siste årene...
14.03.2020

Stabil kraftforsyning

Stabil kraftforsyning er grunnleggende for at samfunnet skal fungere. Dette gjelder ikke minst i en slik situasjon man ser nå...
09.11.2017

Hallingdal Kraftnett satser bredt

Hallingdal Kraftnett satser på lærlinger, styrker beredskapen, installerer 24 000 nye strømmålere og bygger ut fiber i rekordfart.
01.11.2017

Utbyggingsprosjekt i Liemarka

Våren 2016 var det planlagt igangkjøring av et småkraftverk, Nybuelva i Nes Kommune.
01.11.2017

Styrkar beredskapen

Når staumen er borte stoppar samfunnet» Denne påstanden meinar eg me kan stå inne for, seier nettsjef i Hallingdal Kraftnett Øystein Velure. Kraftberedskapen er viktig for heile Hallingdal.