Føie og Hallingdal Kraftnett fusjoneres - det nye nettselskapet skal hete Føie

I en tid med økende behov for pålitelig og sikker strømforsyning ser vi frem til at nettselskapene Føie og Hallingdal Kraftnett skal jobbe sammen om å levere gode tjenester til kundene våre. Nå er det besluttet at det nye felles navnet på selskapet blir Føie, og sammenslåingen og navnebyttet vil skje i løpet av året.

- Føie kommer fra «føye» som betyr å sette sammen, passe inn i hverandre eller samle til en helhet, forklarer daglig leder Audun Grynning. Dette gir et godt bilde på strømnettet som er tett sammenvevd på kryss og tvers, og føyer oss alle sammen i en elektrisk hverdag.

Navneendringen vil påvirke kundene til Hallingdal Kraftnett spesielt, og vi ønsker å forsikre dem om at de vil motta ytterligere informasjon i forkant av overgangen. Vår prioritet er å opprettholde den høye kvaliteten på tjenestene vi leverer, samtidig som vi søker etter nye og innovative måter å forbedre og utvide virksomheten vår på.

- Nå jobber vi aktivt med samkjøringen av de to nettselskapene som skal bli til ett. Disse prosessene påvirker tidspunktet for et endelig navnebytte, men vi ser frem til å jobbe sammen som et selskap i løpet av året, sier Grynning.

Sammenslåingen gir oss en unik mulighet til å møte fremtidens utfordringer. Vi tror på lokal kunnskap og lokal beredskap der vi har ansvar for strømnettet, og opprettholder lokasjoner i alle områder vi har virksomhet.

- Noe av det første vi vil gjøre i sammenslåingen er å justere ned nettleien for kundene våre. Dette vil skje i løpet av våren både for dagens kunder av Hallingdal Kraftnett og Føie. Vi kommer tilbake med informasjon om den nye nettleien så raskt de er klare, forteller Grynning.

- Vi ser frem til å fortsette å betjene våre kunder under vårt nye navn, og vi er takknemlige for dialogen og støtten fra eiere og lokalsamfunnet gjennom denne prosessen, avslutter Grynning.

Informasjon: Inntil videre vil kundeinformasjon bli gitt via Hallingdal Kraftnett og Føies nåværende offisielle kanaler. Ved endringer vil det bli gitt nærmere informasjon.