Kompensasjon ved strømbrudd

Hallingdal Kraftnett har høy leveringssikkerhet i sitt nettområde. Det er få av våre kunder som blir rammet av langvarige avbrudd. Dersom noen rammes av avbrudd som varer over 12 timer har nettkundene krav på direkte økonomisk kompensasjon, jfr. Kontrollforskriften Kapittel 9A


Smarte målere gjør det enklere å gjøre utbetalinger raskere.

Fra 1.1.2021 vil du som kunde automatisk få kompensasjon for strømbrudd over 12 timer. Det skal gjøre det enklere for deg som kunde.

Nå har de fleste nettkundene fått installert smart strømmåler i sin bolig. Med disse får vi mer og bedre informasjon om blant annet strømbrudd. Denne informasjonen kan vi bruke i arbeidet med å identifisere hvilke nettkunder som har opplevd avbrudd over 12 timer, og som dermed skal få kompensasjon. Informasjon fra målerne vil altså gjøre det enklere for oss å gjennomføre de automatiske utbetalingene.

Satser:

Husholdninger og fritidsboliger vil få utbetalt en kompensasjon per målepunkt, og satsen er:

  • Husholdninger:
    500 kroner ved avbrudd på 12 timer og deretter en sats på 40 kroner per time,
  • Fritidsboliger:
    125 kroner ved avbrudd på 12 timer og deretter en sats på 10 kroner per time.

Et samlet årlig krav kan ikke overstige forventet innbetalt nettleie for inneværende år.

  • Flere strømbrudd etter hverandre regnes som sammenhengende dersom ikke normal strømforsyning opprettholdes i minimum to timer.
  • Avbruddsperioden regnes fra det tidspunkt Hallingdal Kraftnett først fikk melding om avbruddet, eller visste eller burde visst at avbrudd hadde funnet sted.