Administrasjonen i Hallingdal Kraftnett AS:

Audun Grynning
Daglig leder
Epost: audun.grynning@hallingdal-kraftnett.no


Øystein Velure
Nettsjef
Epost: oystein.velure@hallingdal-kraftnett.no


Sturla Sveen

Tilsynsjef
Epost: sturla.sveen@hallingdal-kraftnett.no


IKT avdeling:


Syver Medgard
IKT leder
Epost: syver.medgard@hallingdal-kraftnett.no


Avdeling Hol


Glenn Roar Skarsgard
Avdelingsleder
Epost: glenn.skarsgard@hallingdal-kraftnett.no

Jostein Fingarsen
Overmontør
Epost: jostein.fingarsen@hallingdal-kraftnett.no

Avdeling Ål


Glenn Roar Skarsgard
Avdelingsleder
Epost: glenn.skarsgard@hallingdal-kraftnett.no

Oddvar Berg
Overmontør
Epost: oddvar.berg@hallingdal-kraftnett.no

Avdeling Gol


Arne Inge Øyum
Avdelingsleder
Epost: arne.oyum@hallingdal-kraftnett.no

Kjell Lio
Overmontør
Epost: kjell.lio@hallingdal-kraftnett.no


Avdeling Nes/Flå


Ole Martin Slettemoen Brenno
Avdelingsleder
Epost: ole.brenno@hallingdal-kraftnett.no


Bård Haraldset
Overmontør
Epost: bard.haraldset@hallingdal-kraftnett.no