Dokumentasjon på det elektriske anlegget


Det stilles krav til deg som eier det elektriske anlegget om dokumentasjon.

Dokumentasjon som gjør det mulig å vurdere om anlegget er i samsvar med forskriftenes krav, skal også følge med samsvarserklæringen. Samsvarserklæringen utstedes av installasjonsvirksomheten (elektriker) som har utført arbeidet og overleveres til eier av elanlegget.

Eier av elanlegget plikter å ta vare på denne type dokumenter i hele anleggets levetid. Dokumentene skal være tilgjengelige ved senere endringer på anlegget, ved eiendomsoverdragelse og ved kontroll av anlegget av DLE.


Type dokumentasjon:

Samsvarserklæring
Dette er en GARANTI på utført jobb, hvilken Norm arbeidet er utført etter.

Risikovurdering
Tas med kunde før arbeidet startes (Eks: hvor ønskes varmekabel forlagt i gulv)

Sluttkontroll
Dette er montørens kontrollsjekk før han forlater arbeidet.

Bruksanvisning
Hvordan bruker man anlegget

Skjult varme
Dokumentasjon og skisse/bilder av varmekabler.

Downlight
Hvor er transformatoren montert? Skisse.


FAQ - Ofte stilte spørsmål

Hvorfor skal man ha tilsyn på nyanlegg?

Vi har en instruks fra DSB som vi må forholde oss til, det har vært mye dokumentasjonsmangel på nye anlegg.

Vi har nettopp hatt Gjensidige på el kontroll. Da er det vel unødvendig at DLE kommer?

LE kontra Gjensidige eller annen forsikringskontroll utføres litt ulikt. Forsikringsbaserte kontroller har en spesifikk liste de må gå igjennom og ta hensyn til. Kontrollen DLE utfører er mer et stikkprøvebasert tilsyn etter en sjekkliste fra DSB. Vi berører også mye av de samme punkter som forsikring utfører, men tar også andre punkter etter egen erfaring og hva som befinner seg av utstyr, beboere og hvor gammelt anlegget er. I tillegg til selve kontrollen er informasjonen en viktig del. Du kan ikke få godskrevet et tilsyn fra DLE til forsikring eller motsatt.