Pågående strømstanser

Kartet du finner under viser utkoblede punkt i tilnærmet sanntid (litt forsinkelse vil det være). Det viser også alle pågående strømstanser. Dette gjelder planlagte og varslede utkoblinger og feil i nettet.

Hvordan tyde strømstanskartet?

Grå sirkel: planlagte utkoblinger på grunn av vedlikehold og ettersyn.

Rød sirkel: utfall grunnet feil (pågående strømstans)

Du kan også se dette på appen min strøm. Her vil du også kunne melde fra om feil.


Det er også mulig å følge med på våres driftsmeldinger her: