Priser

Alle priser gjelder fra 01.01.2021

Husholdning

OHA - Hovedsikring mindre eller lik 125A ved 230V eller 80A ved 400V:

Fastbeløp:      2 575,00 kr/år
Energiledd: 47,74 øre/kWh 


OHB/TOHB - Hovedsikring større enn 125A ved 230V eller 80A ved 400V:

Fastbeløp: 2 275,00 kr/år
Energiledd: 47,74 øre/kWh
Effektledd  
0-50 kW: 375,00 kr/kW/år
51–100 kW: 362,50 kr/kW/år
101–200 kW: 356,25 kr/kW/år
> 201 kW: 350,00 kr/kW/år

 

Fritidsboliger og støler

OFA - Hovedsikring mindre eller lik 125A ved 230V eller 80A ved 400V:

Fastbeløp:       2 762,50 kr/år
Energiledd: 47,74 øre/kWh

 

OFB/TOFB - Hovedsikring større enn 125A ved 230V eller 80A ved 400V:

Fastbeløp: 2 762,50 kr/år
Energiledd: 47,74 øre/kWh
Effektledd:  
0-50 kW: 375,00 kr/kW/år
51–100 kW: 362,50 kr/kW/år
101–200 kW: 356,25 kr/kW/år
> 201 kW: 350,00 kr/kW/årIndustri og næring

ONA - Hovedsikring mindre eller lik 125A ved 230V eller 80A ved 400V:

Fastbeløp:      3 575,00 kr/år
Energiledd: 45,74 øre/kWh 

 

ONB/TONB - Hovedsikring større enn 125A ved 230V eller 80A ved 400V:

Fastbeløp: 3 575,00 kr/år
Energiledd: 31,11 øre/kWh
Effektledd:  
0-50 kW: 375,00 kr/kW/år
51–100 kW: 362,50 kr/kW/år
101–200 kW: 356,25 kr/kW/år
> 201 kW: 350,00 kr/kW/år

 

Effektkunder Høgspenning 22 kV
O2L5
 - 22 kV:

Fastbeløp: 10 375,00 kr/år
Energiledd: 8,75 øre/kWh
Effektledd: 437,50 kr/kW/år 
   

 


Effektkunde Høgspenning 66kV
O6LH
 - 66 kV:

Effektledd:         353,75 kr/kW/år
Energiledd:  0,25 kr/kWh
   


Byggestrømskasse
OBK:

Fastbeløp:       5 000,00 kr/år
Energiledd: 77,11 øre/kWh
Til- og frakobling  3 250,00 kr

 

Flexitariff
(el.kjel m/reserve)

Fastbeløp:       3 575,00 kr/år
Energiledd: 37,99 øre/kWh
   


  

Avlesningsgebyr
(måler uten kommunikasjonsmodul)

Fastbeløp:       1 875,00 kr/år
 

Bestill byggestrøm her


Pris kraft

Leveringsplikt/ventetariff

PLIKT
Fastbeløp: 375,00 kr/år etter 6 uker

Kraft: Gjeldene spot + 7,5 øre/kWh


 
AVGIFTER TIL STATEN

Forbruksavgift for 2021 er 16,69 øre/kWh.

Kunder som har avgiftskode der de to første siffer er mellom 5 – 33, har redusert avgift.

Satsen for redusert avgift fra 01.01.2021 er 0,546 øre/kWh.

Avgift til Energifondet (ENOVA) - Privat 1 øre/kWh – Industri og Næring 800,00 kr/år

Merverdiavgift er 25% og kommer i tillegg.
Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter.Eksempel på nettleie for husholdning

Forbruk:    10.000 kWh    20.000 kWh    30.000 kWh
Totalpris inkl. avgifter 7 349,00 12 123.00 16 897,00
Øre/kWh inkl. avgifter 73,49 60,62 56,32

 

Her kan du laste ned priser nettleie fra 01.01.2021 for utskrift.   

Her kan du laste ned priser nettleie fra 01.01.2020 for utskrift.  

   
Relaterte artikler