Priser

Alle priser gjelder fra 01.01.2019

Husholdning

OHA - Hovedsikring mindre eller lik 125A ved 230V eller 80A ved 400V:

Fastbeløp:      2 575,00 kr/år
Energiledd: 45,66 øre/kWh 


OHB/TOHB - Hovedsikring større enn 125A ved 230V eller 80A ved 400V:

Fastbeløp: 2 275,00 kr/år
Energiledd: 45,66 øre/kWh
Effektledd:  
0-50 kW: 375,00 kr/kW/år
51–100 kW: 362,50 kr/kW/år
101–200 kW: 356,25 kr/kW/år
> 201 kW: 350,00 kr/kW/år


Fritidsboliger og støler

OFA - Hovedsikring mindre eller lik 125A ved 230V eller 80A ved 400V:

Fastbeløp:       2 762,50 kr/år
Energiledd: 45,66 øre/kWh

 

OFB/TOFB - Hovedsikring større enn 125A ved 230V eller 80A ved 400V:

Fastbeløp: 2 762,50 kr/år
Energiledd: 45,66 øre/kWh
Effektledd:  
0-50 kW: 375,00 kr/kW/år
51–100 kW: 362,50 kr/kW/år
101–200 kW: 356,25 kr/kW/år
> 201 kW: 350,00 kr/kW/årIndustri og næring

ONA - Hovedsikring mindre eller lik 125A ved 230V eller 80A ved 400V:

Fastbeløp:      3 575,00 kr/år
Energiledd: 44.41 øre/kWh 

 

ONB/TONB - Hovedsikring større enn 125A ved 230V eller 80A ved 400V:

Fastbeløp: 3 575,00 kr/år
Energiledd: 29,79 øre/kWh
Effektledd:  
0-50 kW: 375,00 kr/kW/år
51–100 kW: 362,50 kr/kW/år
101–200 kW: 356,25 kr/kW/år
> 201 kW: 350,00 kr/kW/år

 

Effektkunder Høgspenning 22 kV
O2L5
 - 22 kV:

Fastbeløp: 10 375,00 kr/år
Energiledd: 8,75 øre/kWh
Effektledd: 437,50 kr/kW/år 
   

 


Effektkunde Høgspenning 66kV
O6LH
 - 66 kV:

Effektledd: 353,75 kr/kW/år
   


Byggestrømskasse
OBK:

Fastbeløp:       5 000,00 kr/år
Energiledd: 76,04 øre/kWh
Til- og frakobling  3 250,00 kr

 

Bestill byggestrøm her


Pris kraft


Leveringsplikt/ventetariff

PLIKT
Fastbeløp: 375,00 kr/år etter 6 uker

Kraft: Gjeldene spot + 7,5 øre/kWh


 
AVGIFTER TIL STATEN

Forbruksavgift for 2019 er 15,83 øre/kWh.

Kunder som har næringskode der de to første siffer er mellom 5 – 33, har redusert avgift.

Satsen for redusert avgift fra 01.01.2019 er 0,50 øre/kWh.

Avgift til Energifondet (ENOVA) - Privat 1 øre/kWh – Industri og Næring 800,00 kr/år

Merverdiavgift er 25% og kommer i tillegg.


Her kan du laste ned priser nettleie fra 01.01.2019 for utskrift.   

Her kan du laste ned priser nettleie fra 01.01.2018 for utskrift.  


Relaterte artikler