Priser

Alle priser gjelder fra 01.01.2018

PRIVATKUNDER

Husholdning

OHA - Hovedsikring mindre eller lik 125A ved 230V eller 80A ved 400V:

Fastbeløp:      2 575,00 kr/år
Energiledd: 46,60 øre/kWh 


OHB/TOHB - Hovedsikring større enn 125A ved 230V eller 80A ved 400V:

Fastbeløp: 2 575,00 kr/år
Energiledd: 46,60 øre/kWh
Effektledd:  
0-50 kW: 375,00 kr/kW/år
51–100 kW: 362,50 kr/kW/år
101–200 kW: 356,25 kr/kW/år
> 201 kW: 350,00 kr/kW/år

 

Fritidsboliger og støler

OFA - Hovedsikring mindre eller lik 125A ved 230V eller 80A ved 400V:

Fastbeløp:       2 762,50 kr/år
Energiledd: 46,60 øre/kWh

 

OFB/TOFB - Hovedsikring større enn 125A ved 230V eller 80A ved 400V:

Fastbeløp: 2 762,50 kr/år
Energiledd: 46,60 øre/kWh
Effektledd:  
0-50 kW: 375,00 kr/kW/år
51–100 kW: 362,50 kr/kW/år
101–200 kW: 356,25 kr/kW/år
> 201 kW: 350,00 kr/kW/år

 

PRISER KRAFT
Leveringsplikt/ventetariff

PLIKT
Fastbeløp: 375,00 kr/år etter 6 uker

Kraft: Gjeldene spot + 7,5 øre/kWh

 
AVGIFTER TIL STATEN

Forbruksavgift for 2018 er 16,58 øre/kWh (pris gjelder fra 1.1.2018).

Kunder som har næringskode der de to første siffer er mellom 5 – 33, har redusert avgift.

Satsen for redusert avgift fra 01.01.2018 er 0,48 øre/kWh.

Avgift til Energifondet (ENOVA) - Privat 1 øre/kWh – Industri og Næring 800,00 kr/år

Merverdiavgift er 25% og kommer i tillegg.

OBK - BYGGESTRØMSKASSE

Fastbeløp:       5 000,00 kr/år
Energiledd: 76,98 øre/kWh
Til- og frakobling  3 250,00 kr
   

 

Her kan du laste ned priser nettleie fra 01.07.2017 for utskrift.  

Her kan du laste ned priser nettleie fra 01.07.2018 for utskrift.  

Relaterte artikler