Priser

NETTLEIE fra 01. april 2022

Hallingdal Kraftnett AS holder sine priser uendret, men forbruksavgiften økes igjen fra 8,91 øre/kwh til 15,41 øre/kwh + mva, se priser her (direktelink)

Vi har fått oppdraget med å utbetale regjeringens kompensasjon for høye strømpriser. Les mer om det her. 

 

 

Relaterte artikler