Allsidig arbeidsplass

DET ER SJELDENT den ene arbeidsdagen er den andre lik i Hallingdal kraftnett. Denne gangen er det en lokal grunneier som trenger hjelp til å felle noen trær som står litt vel nærme strømlinja. Fredrik Garnås og Kåre Peder Rasmushaugen fra avdeling Nes stiller med tautalje og jekk. Sistnevnte er kjent for å felle med en ekstremt stødig hånd.

EN HOGSTMASKIN KOMMER seg frem nesten overalt, men noen ganger må det manuelt arbeid til. Skulle man være så uheldig å felle over linja står man erstatningspliktig, derfor oppfordrer Hallingdal kraftnett entreprenører til å melde i fra for assistanse. Det er ofte store trær og noen er mer krevende å felle enn andre. I vinter har Hallingdal kraftnett hatt flere oppdrag av denne sorten. Det blir mange kreative løsninger, men sikkerheten står alltid i høysetet. 

Nina Aamot  

Relaterte artikler