Vedlegg til e-Faktura

NETTLEIEPRISER FOR 2017

Oversikt over priser og bestemmelser fra 01.01.2017 finner du her.
 

NYE BESTEMMELSER FRA NVE

Nå må strømleverandører og nettselskap innhente fødselsnummer for alle strømkunder.

Mer informasjon om dette finner du her.
 

TIL KUNDER UTEN AVTALE MED KRAFTLEVERANDØR

Opplysninger om hvorfor og hvordan du skaffer deg en kraftleverandør finner du her.

Relaterte artikler