Utenfor allfarvei

MANGE AV ARBEIDSOPPGAVENE til Hallingdal kraftnett handler om å være i forkant. Når Fredrik Garnås skal befare Girelinja ovenfor Bromma, er det med et erfarent blikk og ikke minst habil skikjøring. Stein, trær og bratt terreng gjør sitt for å vippe Fredrik av pinnen, men montøren fra avdeling Nes har vært ute en vinterdag før.

ENTEN ER DET med ski, truger eller scooter er linjebefaring helt avgjørende med tanke på forebyggende arbeid. Før var det oftere brudd på linja i Hallingdal, og ja, det var da færre befaringer. Nå er det ikke sjeldent montørene tar turen og sjekker om linja er fri for kvist, og ikke minst at mastene står vertikalt.

HVIS DET FØRST oppstår ett strømbrudd må Hallingdal kraftnett ut. Det hjelper ikke om det er full snøstorm eller midt på natten – feilen skal lokaliseres. Med moderne utstyr kan man innskrenke området for brudd ned til 4 kilometer, men resten av jobben gjøres manuelt. Hvis Fredrik skal velge en favoritt for befaring, blir det linja som springer ned fra Høgevarde. Bratt, spektakulær og med en viss grad av skjelving i knea. 

Nina Aamot 

Relaterte artikler