Eierforhold

Hallingdal Kraftnett AS eies av Hallingdal kraftnett holding AS som i sin tur eies av kommunene Hol, Ål, Gol, Nes, Flå og Hemsedal.

Ny selskapsstruktur gjeldene fra 01.01.2021

Hallingdal Kraftnett Holding AS er eid av:

Hol Kommune  29,9 %
Ål Kommune 24,9 %
Gol Kommune 21,9 %
Nesbyen Kommune 16,9 %
Flå Kommune 6 %
Hemsedal kommune 0,4%


Samfunnsaktør/investor/lokal næringsutvikling
I tillegg er Hallingdal Kraftnett Holding deleier i  en rekke andre selskap. Dette er aktiviteter der Hallingdal Kraftnett Holding har en rolle der vi ønsker å bidra til lokal næringsutvikling og være fødselshjelper for lokale etableringer. Vi har utarbeidet en egen eierskapsmelding som du finner her.

Relaterte artikler