Om HKN

Hallingdal Kraftnett AS (HKN) er det største nettselskapet i Hallingdal. Vi har kunder i Hol, Ål, Gol, Nes og Flå.

Hovedoppgaven vår er å transportere strøm fra din leverandør fram til deg som kunde. Vi utvikler, drifter og vedlikeholder et strømnett som dekker om lag 1/3 av Buskerud fylke (over 5000 km2). Konsesjonsområdet strekker seg over 150 km fra Krøderen i syd -  til Finse i vest. Våre ansatte er i beredskap hele døgnet for å sikre en trygg og stabil levering.

Hallingdal Kraftnett AS ble stiftet som et eget aksjeselskap i 1995, og eies i sin helhet av kommunene i Hallingdal. Strategiplan for HKN er utarbeidet sammen med våre eiere. Vi er stolte over å forplikte oss til å være en bidragsyter til samfunnsutviklingen i Hallingdal.

I dag har HKN vel 70 ansatte. Hovedkontoret ligger i Hol Kommune, hvor både kontor og montøravdeling er plassert på Geilo. Vi har også avdelinger på Ål, Gol og Nes. På Gol har vi i tillegg til montører også en utvidet teknisk stab. DLE (Det Lokale Eltilsyn) er en del av vår virksomhet og er lokalisert på Torpomoen.

Viktig samfunnsaktør
Vi ønsker å utvikle og forbedre infrastrukturen for deg som bor i Hallingdal.

Vi er stolte av å være blant de mest effektive og veldrevne nettselskap i Norge.

Relaterte artikler